Dërgesa falas për blerje mbi 5000 Lek

BAUMARKET si punëdhënës

BAUMARKET aktualisht është prezent në më shumë se 60 filiale. Rëndësi e madhe i kushtohet trajnimit të punonjësve. Koncepti BAUMARKET funksionon kaq mirë vetëm sepse kompania mund të mbështetet në punonjës të motivuar dhe të përkushtuar. Suksesi i BAUMARKET bazohet në motivimin, kompetencën dhe kënaqësinë e tyre. Kjo është arsyeja pse promovimi dhe zhvillimi i punonjësve është shumë i rëndësishëm për kompaninë. BAUMARKET dëshiron që ata të zhvillohen, të edukohen dhe të kualifikohen. 
 
Kjo është ajo që ju ofron BAUMARKET
BAUMARKET i ofron çdo punonjësi lirinë për t’u zhvilluar. Punonjësit mund të presin një punë të sigurt në një kompani të konsoliduar dhe vazhdimisht në rritje. Shpërblimi është gjithmonë i lidhur me performancën. Nëse i pyet punonjësit se çfarë u pëlqen veçanërisht, të gjithë bien dakord për një gjë: ka një atmosferë shumë të mirë pune në BAUMARKET dhe të gjithë janë pjesë përbërëse e ekipit që në fillim. Në mënyrë që punonjësit të jenë në gjendje të fillojnë një karrierë të suksesshme të qëndrueshme në BAUMARKET, kompania i kushton rëndësi të madhe trajnimit të plotë. Programet speciale të trajnimit janë të përshtatura individualisht për pozicionin e synuar të punonjësit përkatës. Promovimi i talentit dhe i cilësive drejtuese është po aq pjesë e kësaj sa edhe trajnimi i vazhdueshëm profesional: Një program i gjerë trajnimi i brendshëm rezulton në perspektiva premtuese për të ardhmen. Në këtë mënyrë, punonjësit e përkushtuar mund të marrin trajnime të mëtejshme në mënyrë të synuar dhe, për shembull, të ngrihen në gradën e menaxherit.
 
Në BAUMARKET ka edhe shkallë të karrierës
Me specialistët për punëtori, shtëpi dhe kopsht, do të gjeni pikën e duhur hyrëse në çdo fazë të jetës: nëse jeni student, profesionist i ri apo specialist me përvojë – në BAUMARKET ka perspektiva premtuese për punë.
BAUMARKET